Kemik İliği Nakli

Kemik iliği nakli veya kök hücre nakli, alıcının işlevi yetersiz kalan kök hücrelerinin yerine sağlıklı kök hücreleri transfüzyonu yapılarak alıcının hasar görmüş kemik iliğini tedavi eden yöntemdir. Bu kök hücrelerin vücuttaki işlevi, tüm organizma için kan üretmektir. Bu hücreler lösemi, aplastik anemi, lenfoma, multipl miyelom veya kanser tedavisi (kemoterapi) nedeniyle hasar gördüklerinde veya yok edildiğinde vücut yeterince kan hücresi üretemez.

Sizin hastalığınız bu durum söz konusuysa, Istanbul Medical Assistance olarak bu alanda lider uzmanlardan oluşan deneyimli bir doktor ekibi ile hastalarımıza her tür kemik iliği nakli tedavisini sunduğumuzu bilmenizi isteriz.

Kemik iliği naklinde başlıca 2 yöntem kullanılır:

  • Otolog Nakil:

Bu yöntemde kemik iliğine nakledilen sağlıklı kök hücreler hastanın kendi vücudundan elde edilir. Vücudunuz hala sağlıklı kök hücreler üretiyorsa, bu yöntem sizin için uygun olabilir. Ayrıca, bir başkasından nakil yapıldığında olabilen uyuşmazlık sorunları da söz konusu olmaz. Bu yöntem daha çok kemik iliği hücrelerine zarar veren kemoterapi veya radyasyon tedavisi gören hastalarda uygulanır. Bu tür tedavi gören hastaların kök hücreleri tedavi öncesi hastadan alınarak korunur, tedaviden sonra ise geri verilir.

  • Allojenik Nakil:

Bu nakil yönteminde ise alıcıyla genetik olarak yakından eşleşen bir donörden sağlıklı kök hücreleri ayrıştırılır. Kardeşler genellikle uygundur, ancak ebeveynler, çocuklar veya diğer akrabalar da uygun olabilir. Donör olacak bir aile veya akraba yoksa, kemik iliği bağışları size nakil yaptırmanız için bir eşleşme sağlayabilir.

Kemik iliği nakli, kök hücreleri elde etmek veya değiştirmek için doğrudan verici veya alıcıların kemik iliğine batırıldığı özel iğnelerle yapılan cerrahi işlemleri içerir. Ancak günümüzde cerrahi gerektirmeden yapılabilmektedir. Özel bazı ilaçlarla kök hücrelerin hastanın kanına nakledilmekte veya aferez işlemi ile kök hücreler donörden toplanabilmektedir. Günümüzde medikal teknoloji ile nakil süreci zorluk olmaktan çıkmıştır.

Ancak, yeni kemik iliğinin yeni konumunda işlev görmeye başladığı aşama kritiktir. Bu süreçte doktorlarımız, son teknoloji ekipmanlarla, bakteri veya mikroptan tamamen izole edilmiş bir ortamda alıcıyı çok yakından izlerler.

Contents

    Contents